English

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

fyzik
Elektrotechnický ústav SAV

Rok narodenia: 1952
riadny člen
člen Rady Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)2 57510 180
Email: elekgomo@savba.sk

Oblasť výskumu: supravodivosť

Najvýznamnejšie výsledky:

  • Experimentálne potvrdenie platnosti modelu kritického stavu pre vysokoteplotné supravodiče
  • Analýza amplitúdovej a frekvenčnej závislosti komplexnej striedavej magnetickej susceptibility supravodičov pre rôzne režimy dynamiky vnikania magnetického toku
  • Vyvinutie bezkontaktnej metodiky merania striedavých strát v supravodičoch

 

  1. Gömöry, F., Hušek, I., Kováč, P., and Kopera, L.: AC susceptibility, critical densities and AC losses of Bi-2223/Ag tapes in perpendicular AC magtnetic field. In: Studies of High-Temperature Superconductors Vol. 32. Ed. A.Narlikar. New York: Nova Sci. Publ. 2000. P. 63.
  2. Gömöry, F.: Responses of High Tc superconductors to various combinations of SC and DC fields. In: Magnetic Susceptibility of Superconductors and Other Spin Systems. New York, Plenum Press Ltd. 1991. P. 289.
  3. Gömöry, F., Takács, S., and Lobotka, P.: Flux penetration info high Tc superconductors in AC magnetic fields. In: Studies of High Temperature Superconductivity. Nex York, Nova Sci. Puzbl. 1990. P. 315.
  4. Šouc, J., Gömöry, F., klinčok, B., Frolek, L., Vojenčia, M., Usoskin, A., and Rutt, A.: AC loss measurement of the YBCO cable model, IEEE Trans. Applied Supercond. 17 (2007) 1718-1721.
  5. Rostila, L.J., Lehtonen, J.R., Masti, M.J., Mikkonen, R., Gömöry, F., Melišek, T., Seiler, E., Šouc, J., and Usoskin, A.: AC loss and current sharing in an YBCI cable, IEEE Trans. Applied Supercond. 17 (2007) 1688-1691.

Rada UčS