Modelovanie šírenia Covid19 – časť 2

Akademik Igor Podlubný sa po mesiaci vrátil k problému matematického modelovania šírenia Covid19.

covid19modeling-04052020 text

covid19modeling-04052020 grafy