Smutná správa

30. 11. 2021 zomrel vo veku 82 rokov profesor RNDr. Lev Bukovský, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, významný matematik. Česť jeho pamiatke.

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10037

https://korzar.sme.sk/c/22793766/vo-veku-82-rokov-zomrel-matematik-lev-bukovsky.html