Tretie spoločné odovzdávanie diplomov DrSc: za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu vlády SR Petra Pellegriniho

26. februára 2019 sa uskutočnilo tretie spoločné odovzdávanie diplomov doktorom vied v Aule UniverzityKomenského v Bratislave. Diplomy doktorov vied si za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku, predsedu vlády SR Ing. Petra Pellegriniho, štátnej tajomníčky MŠVVaŠ Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD., predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomír Petráka, CSc., predsedu SAV, rektorov UK, STU, UPJŠ, TUKE, UVLF a PEVŠ, členov SKVH, predsedov obhajobných komisií a akademičiek, akademikov Učenej spoločnosti Slovenska a ďalších hostí si prevzalo 22 z 23 nových doktoriek a doktorov vied.

Prítomným sa prihovorili (v poradí) rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., hostiteľ podujatia, predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti akademik Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo, predseda vlády SR Ing. Peter Pellegrini, prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a prezident SR Ing. Andrej Kiska.

Vedci, ktorým bola udelená vedecká hodnosť, a ich pracoviská:

 • prof. MUDr. Marie Černá, DrSc., Univerzita Karlova v Prahe
 • prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • RNDr. Mária Dušinská, DrSc., Norweigian Institute for Air Research v Nórsku
 • PhDr. Eva Frimmová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Ing. Miroslav Glasa, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ing. Ján Ivančo, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • doc. RNDr. Ján Jásik, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Mgr. Anna Jenčová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Mgr. Norbert Kučerka, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • Mgr. Lucia Kučerová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Ing. Eva Kutejová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. RNDr. Kristian Mathis, DrSc., Univerzita Karlova v Prahe
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. MUDr. Frederik Raiskup, DrSc., FEBO, Technická univerzita v Drážďanoch a Univerzita Karlova v Prahe
 • prof. Ing. Vladimír Smejkal, DrSc., Vysoké učení technické v Brne
 • MVDr. Viola Strompfová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. Ing. Dušan Velič, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Prejav profesora Romana Holeca DrSc.

Pohľad do Auly UK

Noví doktori vied

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Predseda SKVH Peter Moczo

Predseda vlády SR Peter Pellegrini

profesor PhDr. Roman Holec, DrSc

Prezident SR Andrej Kiska