Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska dňa 22. mája 2019

22. mája 2019 sa uskutočnilo v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktoré bolo venované príprave volieb nových členov a zhodnoteniu efektu doterajšieho úsilia Učenej spoločnosti Slovenska o zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku.

Prezentácia predsedu UčSS – VZ 2019 05 22

Prezentácia predsedu SAV – SAV v súčasných pomeroch

Prezentácia podpredsedu SAV – Stratégia SAV2030

Volebný poriadok UčSS 2019

Zápisnica VZ 2019 05 22

Autor fotografií: Vladimír Kuric

Úvodná prezentácia predsedu UčSS.

Predseda SAV prof. Šajgalík počas prezentácie o stave SAV.

Podpredseda SAV prof. Samuely počas prezentácie zámerov SAV.

Profesori Šajgalík a Moczo sledujú vystúpenie prof. Samuelyho.

Hlasovanie vo voľbe člena Rady UčSS.

Prof. Podlubný zvolený za člena Rady UčSS.

Prof. Luby počas diskusie.

Prof. Pastorek počas diskusie.

Prof. Urban počas diskusie.

Prof. Noga počas diskusie.

Prof. Masarik počas diskusie.

Dr. Majková počas diskusie.

Doc. Berek počas diskusie.

Doc. Breier počas diskusie.

Ing. Zahradníková počas diskusie.

Dr. Ondriáš počas diskusie.