Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska dňa 6. decembra 2023

6. decembra 2023 sa uskutočnilo vo Vedeckom parku UK v Bratislave Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktoré bolo venované zhodnoteniu činnosti UčSS v roku 2023 ako aj odovzdaniu diplomov novým členom Učenej spoločnosti Slovenska, ktorí boli zvolení dňa 6. novembra 2023:

  • Dr. h. c. mult., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
  • prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
  • prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
  • prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
  • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
  • prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
  • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
  • prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
  • prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
  • RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

Ako posledným bodom programu zasadnutia bola odborná prednáška akademika Igora Lacíka, laureát ESET Science Award v kategórii „Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku“ na tému: „Liečba diabetu enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi“.

Zápisnica: Valné zhromaždenie UčSS 2023 12 06