English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Rozhodovanie o migrácii v čase ekonomických a politických turbulencií

doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

V Európskej únii žije a pracuje 17 miliónov ľudí v inom členskom štáte, ako je ich pôvodný domov. Rozhodnutie odísť do inej krajiny je často ťažké a komplexné. Ekonomické a sociálne teórie hovoria, že lepšie zamestnanie a vyšší príjem sú hlavnými motívmi emigrácie. Ale je to naozaj tak? Zaujíma budúcich migrantov len práca a peniaze? A čo sa stane, ak v Európskej únii dôjde k vážnym ekonomickým a politickým otrasom? Napríklad ak prudko stúpne nezamestnanosť, alebo niektorá krajina zavedie pracovné víza?

Niekoľko mesiacov predtým, ako sa v roku 2016 konalo referendum o vystúpení Británie z EÚ sme s kolegami z deviatich európskych krajín urobili ekonomický experiment. Pripravili sme špeciálny online softvér, ktorý prezentoval účastníkom experimentu rôzne informácie o podmienkach života a zamestnania v členských krajinách EÚ. Experimentu sa zúčastnilo 540 mladých Európanov z deviatich krajín. Účastníci sa mohli dozvedieť fakty nielen o výške miezd a nezamestnanosti, ale aj miere kriminality, o postojoch domácich ľudí voči imigrantom, o kvalite života, o klíme a o nákladoch na život. Výška platu a ponuka pracovných miest sa naozaj ukázali ako kľúčové faktory rozhodnutia, do ktorej krajiny emigrovať. Ale práca a mzda tvorili len polovicu z celkových rozhodovacích váh. Ako veľmi dôležité sa ukázali aj informácie o kvalite života v cieľovej krajine (najmä pre mužov) a miere kriminality (najmä pre ženy).

Softvér prezentoval účastníkom experimentu aj rôzne meniace sa scenáre ekonomického a politického vývoja. Ako by reagovali, keby sa napríklad prudko zvýšila nezamestnanosť, alebo keby museli žiadať o pracovné víza? Zistili sme, že na nárast nezamestnanosti by migranti reagovali citlivejšie ako na zavedenie pracovných víz.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/psp.2115

Image1

Zhrnutie experimentu