English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Na ceste k liečbe Alzheimerovej choroby

Dr.h.c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.

Neuroimunologický ústav SAV

Ľudský mozog disponuje najbohatším portfóliom bielkovín spomedzi všetkých orgánov ľudského tela. Mnohé z nich sa podieľajú na komplikovaných bunkových procesoch, ktoré sú esenciálne pre kognitívne funkcie mozgu, ovplyvňujú myslenie, pamäť, pozornosť, úsudok, jazyk a mnohé ďalšie atribúty mysliacej bytosti. Príroda vo svojej vynaliezavosti vytvorila špeciálnu skupinu bielkovín, ktoré nemajú stabilnú štruktúru, sú schopné sa meniť v čase, prispôsobovať sa podmienkam. Sú tu dôležité signálne molekuly, ktoré prenášajú informácie vo vnútri buniek. Ich flexibilita ich zároveň robí zraniteľnými, v nepriaznivých podmienkach dochádza k ich skracovaniu a následne ku zmene štruktúry, z prirodzene neusporiadanej bielkoviny sa stáva neprirodzene usporiadaná. Medzi takéto bielkoviny patrí aj tau proteín. V roku 1988 som v spolupráci s tromi nositeľmi Nobelovej ceny Cesarom Milsteinom, Sir. Aaronom Klugom a Sir. Johnom E. Walkerom (Laboratórium molekulovej biológie, MRC, Cambridge, UK) identifikoval tau proteín ako hybnú silu Alzheimerovej choroby. Prostredníctvom protilátok som odhalil charakteristickú zmenu štruktúry tau proteínu, ktorá viedla k neurodegeneračným procesom. V roku 2006 som na pôde nášho pracoviska (Neuroimunologický ústav SAV) vytvoril – ako prvý na svete – odliatok štruktúry patologickej formy tau proteínu. Moderné metódy kryštalografie nám pomohli odhaliť zraniteľné miesto, ktoré sa neskôr stalo základom aktívnej vakcíny proti chorým formám tau proteínu. V súčasnosti je vakcína v klinickom vývoji a má za sebou veľmi úspešný príbeh.
Nosná publikácia:
Novak P, Schmidt R, Kontsekova E, Zilka N, Kovacech B, Skrabana R, Vince-Kazmerova Z, Katina S, Fialova L, Prcina M, Parrak V, Dal-Bianco P, Brunner M, Staffen W, Rainer M, Ondrus M, Ropele S, Smisek M, Sivak R, Winblad B, Novak M.: Safety and immunogenicity of the tau vaccine AADvac1 in patients with Alzheimer's disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1 trial. Lancet Neurology 2017, 16.

http://www.niu.sav.sk/

https://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/prizes-sheikh-sabah-al-ahmad/en/

Image1

Mechanizmus liečby Alzheimerovej choroby vakcínou AADvac1. AADvac1 vedie k tvorbe protilátok, ktoré zabraňujú agregácii tau proteínu, imobilizujú patologické formy tau (tauóny), a umožnia ich odstránenie imunitným systémom.

 

Image2

Molekulárne znázornenie patologickej konformácie neuronálneho proteínu tau z mozgu pacienta s Alzheimerovou chorobou, zachytené špecifickou monoklonálnou protilátkou a zobrazené röntgenovou kryštálografiou v rozlíšení 1,6 Angstroma.