English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Huba Trichoderma a jej využitie v biologickej ochrane rastlín

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Chemický ústav SAV, Centrum glykomiky, Bratislava

Mikroskopická pôdna huba Trichoderma je osvedčeným producentom priemyselných enzýmov (celuláz, xylanáz, hemiceluláz, proteáz a pod.), ktoré nachádzajú využitie v potravinárstve, krmovinárstve, pivovarníctve, vinárstve, celulózo-papierenskom a textilnom priemysle, ba dokonca aj v geologickom prieskume. Ďalšou významnou oblasťou využitia huby Trichoderma je biologická ochrana rastlín. Je to spôsob, pri ktorom sa na potláčanie patogéna použije mikroorganizmus, ktorý je prirodzeným antagonistom daného patogéna, nenapadá však rastlinu, ktorú má chrániť. Prednosťou biologickej ochrany rastlín pred klasickou chemickou ochranou je, že je šetrnejšia voči životnému prostrediu. Pre realizáciu projektu využitia huby Trichoderma na ochranu rastlín voči fungálnym patogénom bolo potrebné získať kmene prispôsobené klimatickým a pôdnym podmienkam na Slovensku, resp. v stredoeurópskom regióne a schopné efektívne antagonizovať bežne sa vyskytujúce fungálne fytopatogény (Obr. 1). Z vyše 80 kmeňov Trichoderma izolovaných zo vzoriek pôd odobraných v rôznych oblastiach Slovenska sme vyselektovali dva, geneticky identifikované ako Trichoderma atroviride a Trichoderma harzianum, ktoré sme patentovali ako biopesticídy [V. Farkaš et al., Patent SR č. 288023]. Súčasťou riešenia projektu Trichoderma bol aj návrh technológie pre masívnu produkciu spór v priemyselnom meradle. Kmeň Trichoderma atroviride I2 ako aj technológia prípravy jeho spór boli formou licencie odpredané firme Azoter, s. r. o., ktorá je najväčším slovenským výrobcom biohnojív a preparátov na ochranu rastlín. Názorným príkladom antifungálnej aktivity a efektivity preparátov obsahujúcich spóry huby Trichoderma atroviride I2 bola sanácia plesňou napadnutého trávnika na futbalovom štadióne A. Malatinského v Trnave (Obr. 2).

Image1

Obr. 1: Testovanie účinnosti kmeňa Trichoderma atroviride I2 voči vybraným fytopatogénom antibiózou na agarových platniach. Huba Trichoderma je očkovaná vľavo, patogén vpravo. Vo všetkých prípadoch Trichoderma prerastá cez okraje kolónie fytopatogéna a zabraňuje mu v ďalšom raste.

 

Image2

Obr. 2: Trávnik na futbalovom štadióne A . Malatinského v Trnave pred sanáciou (A) a po sanácii preparátmi obsahujúcimi hubu Trichoderma atroviride I2 (B).