Výročná večera Učenej spoločnosti Slovenska

12. decembra 2018 sa uskutočnila výročná večera Učenej spoločnosti Slovenska v priestoroch reštaurácie hotela Avance. Čestnými hosťami výročnej večere boli prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., predsedníčka Učenej spoločnosti ČR a Českej imunologickej spoločnosti, a prof. Odile Eisenstein, prezidentka International Academy of Quantum Molecular Sciences a profesorka na Université de Montpellier. Rečníčkou večera bola akademička UčSS Silvia Pastoreková. Účastníci večere diskutovali najmä o vede, výskume a vzdelávaní 🙂

Fotografie: Vladimír Kuric

Celkový pohľad.

Otvorenie výročnej večere UčSS.

Prof. Blanka Říhová, predsedníčka UčS ČR počas príhovoru.

Prof. Odile Eisenstein počas príhovoru.

Rečníčka výročnej večere akademička UčSS Silvia Pastoreková.

Rečníčka výročnej večere akademička UčSS Silvia Pastoreková.

Akademik UčSS Štefan Luby počas príhovoru.

Akademička UčSS Daniela Ježová.

Akademička UčSS Mária Bátorová.

Akademik UčSS Vladimír Porubčan.

Akademik UčSS Štefan Luby v zamyslení.

Podpredseda UčSS Vladimír Bužek v zamyslení.

Výročná večera UčSS.

Výročná večera UčSS.

Výročná večera UčSS.

Výročná večera UčSS.