Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, 17.10.2018

Dňa 17. októbra 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska v prednáškovej sále Virologického ústavu BMC SAV v areáli SAV Patrónka. Valného zhromaždenia sa zúčastnili ako hostia JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, členky a členovia Predsedníctva SAV a riaditeľky a riaditelia ústavov SAV. Valné zhromaždenie sa venovalo najmä súčasnej situácii a perspektíve SAV a možnosti jednotnej metodiky hodnotenia výsledkov výskumu fakúlt vysokých škôl, ústavov akadémie a rezortných ústavov. Valné zhromaždenie zvolilo koordinátorov pracovných skupín, schválilo konanie volieb nových členov Učenej spoločnosti Slovenska v roku 2019 a tému Vianočnej prednášky Učenej spoločnosti Slovenska.

Zápisnica z Valného zhromaždenia

Prezentácia predsedu Učenej spoločnosti Slovenska

Návrh hodnotenia výskumu

 

prof. Peter Moczo počas úvodného príhovoru

dr. Eva Majková

prof. Peter Moczo víta ministerku školstva, vedy, výskumu a športu dr. Martinu Lubyovú

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu dr. Martina Lubyová vchádza do rokovacej sály

prof. Pavol Šajgalík prezentuje stanovisko k perspektíve SAV

dr. Martina Lubyová prezentuje stanovisko k perspektíve SAV

pohľad do rokovacej sály

pohľad do rokovacej sály

dr. Igor Tvaroška a prof. Tomáš Bleha

doc. Dušan Berek, prof. Daniela Ježová, prof. Mária Bátorová a prof. Jozef Bátora

prof. Pavol Šajgalík

doc. Jozef Vozár

dr. František Simančík

prof. Peter Samuely

prof. Jaromír Pastorek

prof. Fedor Čiampor

prof. Štefan Luby

prof. Daniela Ježová

doc. Matej Ruttkay

prof. Karol Marhold

dr. Alexandra Zahradníková

prof. Miroslav Urban

prof. Branislav Lichardus

 

Foto: Vladimír Kuric