English

Aktuality

526

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu 2016 prof. B. L. Feringa na Slovensku

31. 8. 2019

Profesorovi Feringovi udelí rektor UK Veľkú zlatú medailu v pondelok 9.9.2019 o 10h v Aule UK. Pozvánka na slávnostné odovzdávanie…

čítať ďalej

1018

Najväčší problém slovenskej vedy

25. 6. 2019

20. mája 2019 sa konalo vo veľkej aule Karolina v Prahe slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia Učenej spoločnosti…

čítať ďalej

1024

Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska dňa 22. mája 2019

25. 6. 2019

22. mája 2019 sa uskutočnilo v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava,…

čítať ďalej

520

Učená spoločnosť Slovenska vyjadruje nesúhlas s novými ustanoveniami zákona o vysokých školách

4. 6. 2019

Učená spoločnosť Slovenska vyjadruje nesúhlas s novými ustanoveniami zo dňa 13. mája 2019, ktorými sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z….

čítať ďalej

1024

Pozvánka na prednášku profesora Yuriho Gogotsiho (Drexel University, USA)

10. 5. 2019

Discovery of New Two-Dimensional Materials (MXenes) and Their Role in Advancing Technology 29. mája 2019 od 10h sa v Aule SAV, Dúbravská…

čítať ďalej

1024

Prednáška profesora Philippa Kukuru (University of Oxford) Weighing single molecules with light

7. 5. 2019

3. mája 2019 sa od 11h do 12h30m uskutočnila v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prednáška významného…

čítať ďalej


1

14
15
16
17
18

23