English

Aktuality

453

Smútočný oznam

7. 12. 2019

6.12.2019 zomrel vo veku 88 rokov prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský fyzik. Česť jeho pamiatke. https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/zomrel-profesor-julius-krempasky-nekrolog.html?page_id=13196

čítať ďalej

614

Téma dňa televízie TA3 k Okrúhlemu stolu k školstvu a vede

18. 11. 2019

Predseda UčSS akademik Peter Moczo, predseda SAV akademik Pavol Šajgalík a rektor UK v Bratislave profesor Števček boli hosťami Témy…

čítať ďalej

1024

Okrúhly stôl k zlepšeniu vedy, výskumu a vysokého školstva

18. 11. 2019

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnil Okrúhly stôl k návrhu na zlepšenie vedy a výskumu a k návrhu na zlepšenie vysokého školstva…

čítať ďalej

323

Smútočný oznam

12. 9. 2019

6.9.2019 zomrel vo veku 82 rokov prof. RNDr. František Hindák, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský algológ. Česť jeho…

čítať ďalej

526

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu 2016 prof. B. L. Feringa na Slovensku

31. 8. 2019

Profesorovi Feringovi udelí rektor UK Veľkú zlatú medailu v pondelok 9.9.2019 o 10h v Aule UK. Pozvánka na slávnostné odovzdávanie…

čítať ďalej

1018

Najväčší problém slovenskej vedy

25. 6. 2019

20. mája 2019 sa konalo vo veľkej aule Karolina v Prahe slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia Učenej spoločnosti…

čítať ďalej


1

15
16
17
18
19

25