Veda a výskum

Image

Regulácia CaV2.2 vápnikových kanálov – cesta k tlmeniu bolesti

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
CaV2.2 vápnikové kanály sú iónové kanály, ktoré zabezpečujú vstup vápnika cez (pre)synaptickú membránu neurónu, ktorý prináša z periférie signál bolesti. Vápnik potom spúšťa…

čítať ďalej

Image

Modelovanie neurčitosti

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Náš výskum je zameraný na matematické modelovanie rôznych aspektov neurčitosti. V rámci klasickej teórie pravdepodobnosti sa zameriavame najmä na modelovanie štruktúry stochastickej…

čítať ďalej

Image

Modelovanie komplexných javov v neklasických kontinuálnych prostrediach

prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Výskum je zameraný na matematické modelovanie komplexných javov, vznikajúcich v kontinuálnych prostrediach v dôsledku interakcií rôznych fyzikálnych polí. V našom vývoji progresívnych…

čítať ďalej

Image

Štúdium cirkulujúcich nádorových buniek

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC) sú bunky zapojené do metastatickej kaskády a nádorového šírenia. Predpokladá sa, že z jedného gramu nádorového tkaniva sa…

čítať ďalej

Image

Vysokovýkonná röntgenová optika pre novú generáciu laboratórnych mikrofokusných röntgenových zdrojov

Ing. Matej Jergel, DrSc.
Röntgenová (RTG) optika je neoddeliteľnou súčasťou každého RTG zariadenia. Požiadavky na kvalitu aktívnych povrchov RTG optiky (lokálna drsnosť, presnosť tvaru) sú vzhľadom k malým…

čítať ďalej

Image

Na ceste k liečbe Alzheimerovej choroby

Dr.h.c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
Ľudský mozog disponuje najbohatším portfóliom bielkovín spomedzi všetkých orgánov ľudského tela. Mnohé z nich sa podieľajú na komplikovaných bunkových procesoch, ktoré sú esenciálne…

čítať ďalej

Image

Matematické modelovanie a riadenie systémov neceločíselného rádu

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Vo svojom výskume sa venujem aplikáciám derivácií a integrálov neceločíselného rádu v modelovaní a riadení procesov. Zaoberám sa hlavne využitím diferenciálnych rovníc…

čítať ďalej

Image

Štúdium vlastností tuhých látok pri vysokých tlakoch pomocou počítačových simulácií

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Tlak je základným termodynamickým parametrom, ktorý určuje štruktúru tuhých látok. Pri vysokých tlakoch je možné stabilizovať nové typy chemických väzieb a štruktúr, ktoré majú…

čítať ďalej

Image

Charakterizácia kardiovaskulárneho systému z tvaru pulzovej vlny potkana

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
V projekte testujeme hypotézu, že tvar pulzovej vlny v krčnej tepne (arteria carotis communis) nesie informáciu o väčšine parametrov kardiovaskulárneho systému pri fyziologických a…

čítať ďalej