English

Veda a výskum

 

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Image

Biologické vlastnosti produktov sírovodíka s oxidom dusnatým a s derivátmi selénu

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Sírovodík (H2S) a oxid dusnatý (NO) sa produkujú endogénne v bunkách človeka a ovplyvňujú mnohé biologické procesy. Selén, ktorý človek prijíma v potrave je súčasťou 25 enzýmov…

čítať ďalej

Image

Nanočastice Fe2O3 ako detekčné médium v chemických senzoroch plynov a pár

Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Nízkodimenzionálne 0D nanoštruktúry – nanočastice (NČ) a ich vrstvy sa vzhľadom na veľký špecifický povrch používajú ako detekčné médium v senzoroch plynov a pár v monitoringu…

čítať ďalej

Image

Huba Trichoderma a jej využitie v biologickej ochrane rastlín

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Mikroskopická pôdna huba Trichoderma je osvedčeným producentom priemyselných enzýmov (celuláz, xylanáz, hemiceluláz, proteáz a pod.), ktoré nachádzajú využitie v potravinárstve,…

čítať ďalej

Image

Identifikácia, analýza a hodnotenie spustnutej poľnohospodárskej pôdy aplikáciou satelitných údajov diaľkového prieskumu Zeme

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
Pustnutie poľnohospodárskej pôdy (ornej pôdy, lúk a trvalých kultúr – sadov a viníc) je postupný proces zarastania, prejavujúci sa fyziognomickými znakmi, napr. heterogénnym zoskupením…

čítať ďalej

Image

Rastlinné polysacharidy ako zdroj prebiotík

RNDr. Peter Biely, DrSc.
V čase ropnej krízy a normalizácie v sedemdesiatych rokoch minulého storočia dostal náš odstupujúci riaditeľ Dr. Ing. Štefan Bauer, DrSc. (1922-1997) a jeho tím za úlohu zahájiť výskum…

čítať ďalej

Image

Regulácia CaV2.2 vápnikových kanálov – cesta k tlmeniu bolesti

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
CaV2.2 vápnikové kanály sú iónové kanály, ktoré zabezpečujú vstup vápnika cez (pre)synaptickú membránu neurónu, ktorý prináša z periférie signál bolesti. Vápnik potom spúšťa…

čítať ďalej

Image

Modelovanie neurčitosti

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Náš výskum je zameraný na matematické modelovanie rôznych aspektov neurčitosti. V rámci klasickej teórie pravdepodobnosti sa zameriavame najmä na modelovanie štruktúry stochastickej…

čítať ďalej

Image

Modelovanie komplexných javov v neklasických kontinuálnych prostrediach

prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Výskum je zameraný na matematické modelovanie komplexných javov, vznikajúcich v kontinuálnych prostrediach v dôsledku interakcií rôznych fyzikálnych polí. V našom vývoji progresívnych…

čítať ďalej

Image

Štúdium cirkulujúcich nádorových buniek

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC) sú bunky zapojené do metastatickej kaskády a nádorového šírenia. Predpokladá sa, že z jedného gramu nádorového tkaniva sa…

čítať ďalej