English

Veda a výskum

 

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Image

Vysokovýkonná röntgenová optika pre novú generáciu laboratórnych mikrofokusných röntgenových zdrojov

Ing. Matej Jergel, DrSc.
Röntgenová (RTG) optika je neoddeliteľnou súčasťou každého RTG zariadenia. Požiadavky na kvalitu aktívnych povrchov RTG optiky (lokálna drsnosť, presnosť tvaru) sú vzhľadom k malým…

čítať ďalej

Image

Na ceste k liečbe Alzheimerovej choroby

Dr.h.c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
Ľudský mozog disponuje najbohatším portfóliom bielkovín spomedzi všetkých orgánov ľudského tela. Mnohé z nich sa podieľajú na komplikovaných bunkových procesoch, ktoré sú esenciálne…

čítať ďalej

Image

Matematické modelovanie a riadenie systémov neceločíselného rádu

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Vo svojom výskume sa venujem aplikáciám derivácií a integrálov neceločíselného rádu v modelovaní a riadení procesov. Zaoberám sa hlavne využitím diferenciálnych rovníc…

čítať ďalej

Image

Štúdium vlastností tuhých látok pri vysokých tlakoch pomocou počítačových simulácií

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Tlak je základným termodynamickým parametrom, ktorý určuje štruktúru tuhých látok. Pri vysokých tlakoch je možné stabilizovať nové typy chemických väzieb a štruktúr, ktoré majú…

čítať ďalej

Image

Charakterizácia kardiovaskulárneho systému z tvaru pulzovej vlny potkana

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
V projekte testujeme hypotézu, že tvar pulzovej vlny v krčnej tepne (arteria carotis communis) nesie informáciu o väčšine parametrov kardiovaskulárneho systému pri fyziologických a…

čítať ďalej

Image

Nanooxidy pripravené mechanochemickými metódami

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) zaradila mechanochemické technológie medzi “Top Ten Emerging Technologies in Chemistry”; viď hyperlink č. 1. V našej práci je…

čítať ďalej

Image

Rotačný magnetokalorický jav

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Magnetokalorický jav (MKJ) predstavuje proces, pri ktorom sa zmena teploty dosahuje zmenou magnetického poľa B. Na tomto jave založené znižovanie teploty upútalo značnú pozornosť, keďže…

čítať ďalej

Image

Flexoelektricita

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Piezoelektricky efekt sa vyskytuje iba v úzkej triede materiálov s nie centrosymetrickym usporiadaním atomov v kryštáli. Pri tomto jave sa elektricky náboj indukuje v kryštáli, ak sa…

čítať ďalej

Image

Vápniková signalizácia a kontrakcia srdcových myocytov

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Nepretržitá rytmická práca srdca srdcových svalových buniek je nevyhnutná pre ľudský život. Každé stiahnutie (kontrakcia) srdca zodpovedá koordinovanej kontrakcii všetkých srdcových…

čítať ďalej