Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska 2022

Dňa 30.11.2022 sa konalo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, na ktorom boli odovzdané diplomy novým členom zvoleným v rokoch 2019 a 2021, boli schválené zmeny v Štatúte UčSS, termín volieb nových členov, navrhnutá cena za mimoriadny medziodborový vedecký výstup.

Po prestávke nasledovala slávnostná časť s pozvanými hosťmi, odovzdanie diplomu čestného doktora vied (čestného doktorátu SAV) zahraničnému členovi UčSS prof. Georgeovi Richardovi Pickettovi spojené s prednáškou oceneného (viď aktuality SAV) a slávnostná večera.

Noví členovia zvolení v 2019: Philipp Kukura, Roman Martoňák, Michal Mego, Ivo Petráš, Jozef Šamaj.

Noví členovia zvolení v 2021: Vlasta Brezová, Miroslav Fikar, Peter Chrenek, Boris Klempa, František Lofaj, Karol Marhold, Štefan Matejčík, Katarína Mikušová, Jozef Nosek, Pavel Povinec, Pavol Prokop, Peter Šiffalovič, Ľubomír Tomáška, Michal Zeman, Norbert Žilka.